تحلیل سینمای جهانتحلیل فیلمسواد رسانه ای

نگاهی به انیمیشن “شاهزاده مصر”

موسی  یک جوان بسیار دردسر ساز ، مادی گرا و اسیر زرق و برق دنیا به تصویر کشیده شده، به صورتی که قبل از برگزیده شدن اثری از خدا و معنویت در او دیده نمی‌شود، حتی بردگان یهود نیز از او درحال آزار دیدن هستند.علاقه او به فرعون پسر حتی پس از پیامبر شدن باقی می‌ماند و هنگام مرگ پسر فرعون بخاطر نزول بلا از طرف خدا، او بسیار متاثر و ناراحت می‌شود.
فیلمنامه پر از حفره این انیمیشن، در نمایش تحول موسای درباری به موسای ناجی ناتوان و اخته است، و سوال به جایی که چنین موسایی از خدا می پرسد : چرا من؟
واقعا چرا او؟ موجود عیاشی که فقط از کاخ رهانیده شده و به جای لباس شاهانه و رخت چوپان بر تن کرده، بدون هیچ تحولی! و به عنوان منجی معرفی می‌شود
منجی که ابدا هدفش نابودی ظلم، ستمگری و احیای عدالت وایمان نیست، بلکه برگزیده شده تا قومی خاص را از ظلم نجات دهد.

شاهزاده مصر

کمپانی دریم ورکس در سال1998 انیمیشنی را رونمایی کرد که به ادعای خودشان یک روایت توراتی و انجیلی وار بزرگترین پیامبر یهودیان یعنی حضرت موسی ع بود. دریم ورکس شرکتی است که از ابتدا به دستان افراد سرشناس یهودی_صهیونیستی مانند کاتزنبرگ ، اسپیلبرگ و گفمن پایه گذاری شد.
داستان این انیمیشن از این قرار است که حضرت موسی ع با تدبیر مادر خود در سبدی قرار داده شده وبه نیل انداخته می‌شود، از کشته شدن به وسیله فرعون نجات پیدا کرده، در نهایت به کاخ فرعون می‌رود و به پسرخواندگی او پذیرفته می‌شود.

کمپانی دریم ورکس در سال1998 انیمیشنی را رونمایی کرد که به ادعای خودشان یک روایت توراتی و انجیلی وار بزرگترین پیامبر یهودیان یعنی حضرت موسی ع بود. دریم ورکس شرکتی است که از ابتدا به دستان افراد سرشناس یهودی_صهیونیستی مانند کاتزنبرگ ، اسپیلبرگ و گفمن پایه گذاری شد.
داستان این انیمیشن از این قرار است که حضرت موسی ع با تدبیر مادر خود در سبدی قرار داده شده وبه نیل انداخته می‌شود، از کشته شدن به وسیله فرعون نجات پیدا کرده، در نهایت به کاخ فرعون می‌رود و به پسرخواندگی او پذیرفته می‌شود.
موسی  یک جوان بسیار دردسر ساز ، مادی گرا و اسیر زرق و برق دنیا به تصویر کشیده شده، به صورتی که قبل از برگزیده شدن اثری از خدا و معنویت در او دیده نمی‌شود، حتی بردگان یهود نیز از او درحال آزار دیدن هستند.علاقه او به فرعون پسر حتی پس از پیامبر شدن باقی می‌ماند و هنگام مرگ پسر فرعون بخاطر نزول بلا از طرف خدا، او بسیار متاثر و ناراحت می‌شود.
فیلمنامه پر از حفره این انیمیشن، در نمایش تحول موسای درباری به موسای ناجی ناتوان و اخته است، و سوال به جایی که چنین موسایی از خدا می پرسد : چرا من؟
واقعا چرا او؟ موجود عیاشی که فقط از کاخ رهانیده شده و به جای لباس شاهانه و رخت چوپان بر تن کرده، بدون هیچ تحولی! و به عنوان منجی معرفی می‌شود
منجی که ابدا هدفش نابودی ظلم، ستمگری و احیای عدالت وایمان نیست، بلکه برگزیده شده تا قومی خاص را از ظلم نجات دهد.
دین عملا در این اثر جایی ندارد و گویا سازندگان عمدا قصد دارند که زندگی عیاشانه، مادی‌گرا و آمریکایی امروز را توجیه و تطهیر کنند و چه چیزی بهتراز بهره بردن از یک شخصیت دینی!
موید این مسئله شخصیت صفورا همسر حضرت موسی(ع) و دختر جناب شعیب (ع) است که کاملا شبیهه رقاصه‌ی کلاب های امروزی آمریکا طراحی شده است.
او مانند مانکن های امروزی لباس پوشیده، به صورت مغرورانه رفتار کرده و به دور از شان همسر یک پیامبر رفتار می‌کند و البته برخلاف سایر زنان بنی اسرائیلی تا آخر فیلم نیمه برهنه است. شخصیتی که در خود تورات به عنوان زنی پاکدامن وعفیف معرفی شده است، اینجا قربانی ایده آل سازی صهیونیسم برای جوانان شده است.
از نکات دیگر فیلم استفاده زیاد از موسیقی است که انصافا به اثر بخشی فیلم کمک شایانی کرده است.
عوامل این پویانمایی با قرار دادن سه فقره از کتب مذاهب ابراهیمی در انتهای انیمیشن سعی در القای قرائت صهیونیستی از پیامبران به مخاطبین خود دارند که با کوچکترین نظر به آخرین کتاب آسمانی ضعف های متنوع این آثار را شناخته و از اهداف خبیث ضد انسانی سینمای هالیوود و اربابان آن آگاه خواهد شد.    
 این اثر ابدا برای امروز نیست و در همان زمان خود نیز با لابی هالیوود تحت تصرف صهیونیسم دیده شد، در همان سال هایی که رژیم اشغالگر قدس با حمله به فلسطین بی پناه و کشتار بی رحمانه مسلمانان در پی توجیه و مشروعیت بخشیدن به این جنایات بود که با روانه کردن این اثر به بازار و به به و چه چه کردن مبالغه آمیزی سعی کرد به این هدف خود برسد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا